zahsihsayru

zahsihsayru website

Tilawah Al Quran oleh qari Masyari Rasyid al ‘Affasyi dan terjemahnya


Lampiran Materi ( 112 )

1.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al Fatihah: jumlah ayat 7 dan dia surat makkiyah, urutan dalam mushaf no.1'quot; href=Surat al Fatihah 1.4 MB          'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al Fatihah: jumlah ayat 7 dan dia surat makkiyah, urutan dalam mushaf no.1'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al Fatihah: jumlah ayat 7 dan dia surat makkiyah, urutan dalam mushaf no.1'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al Fatihah: jumlah ayat 7 dan dia surat makkiyah, urutan dalam mushaf no.1'quot; href=
2.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al Baqarah: Jumlah ayat 286, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.2 'quot; href=Surat al Baqarah 184.5 MB       'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al Baqarah: Jumlah ayat 286, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.2 'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al Baqarah: Jumlah ayat 286, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.2 'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al Baqarah: Jumlah ayat 286, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.2 'quot; href=
3.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ali Imran: jumlah ayat 200, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.3'quot; href=Surat Ali Imran 115.1 MB       'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ali Imran: jumlah ayat 200, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.3'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ali Imran: jumlah ayat 200, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.3'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ali Imran: jumlah ayat 200, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.3'quot; href=
4.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat an Nisa: jumlah ayatnya 176, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.4'quot; href=Surat an Nisa 118 MB          'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat an Nisa: jumlah ayatnya 176, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.4'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat an Nisa: jumlah ayatnya 176, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.4'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat an Nisa: jumlah ayatnya 176, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.4'quot; href=
5.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al Maidah: jumlah ayatnya 120, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.5'quot; href=Surat al Maidah 90.9 MB       'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al Maidah: jumlah ayatnya 120, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.5'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al Maidah: jumlah ayatnya 120, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.5'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al Maidah: jumlah ayatnya 120, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.5'quot; href=
6.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al An'amp;#039;am: jumlah ayatnya 165, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.6'quot; href=Surat al An’am 103.9 MB      'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al An'amp;#039;am: jumlah ayatnya 165, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.6'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al An'amp;#039;am: jumlah ayatnya 165, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.6'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al An'amp;#039;am: jumlah ayatnya 165, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.6'quot; href=
7.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al A'amp;#039;raf: jumlah ayatnya 206, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.7'quot; href=Surat al A’raf 116.4 MB        'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al A'amp;#039;raf: jumlah ayatnya 206, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.7'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al A'amp;#039;raf: jumlah ayatnya 206, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.7'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al A'amp;#039;raf: jumlah ayatnya 206, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no.7'quot; href=
8.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al Anfal: jumlah ayat 75, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 8'quot; href=Surat al Anfal 43.1 MB        'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al Anfal: jumlah ayat 75, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 8'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al Anfal: jumlah ayat 75, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 8'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat al Anfal: jumlah ayat 75, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 8'quot; href=
9.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat at Taubah: jumlah ayat 129, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 9'quot; href=Surat at Taubah 86.6 MB       'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat at Taubah: jumlah ayat 129, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 9'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat at Taubah: jumlah ayat 129, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 9'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat at Taubah: jumlah ayat 129, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 9'quot; href=
10.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Yunus: jumlah ayat 109, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 10'quot; href=Surat Yunus 63.4 MB        'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Yunus: jumlah ayat 109, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 10'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Yunus: jumlah ayat 109, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 10'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Yunus: jumlah ayat 109, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 10'quot; href=
11.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Huud: jumlah ayat 123, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 11'quot; href=Surat Huud 66.6 MB         'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Huud: jumlah ayat 123, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 11'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Huud: jumlah ayat 123, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 11'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Huud: jumlah ayat 123, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 11'quot; href=
12.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Yusuf: jumlah ayat 111, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 12'quot; href=Surat Yusuf 59.6 MB        'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Yusuf: jumlah ayat 111, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 12'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Yusuf: jumlah ayat 111, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 12'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Yusuf: jumlah ayat 111, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 12'quot; href=
13.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ar-ra'amp;#039;du: jumlah ayat 43, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 13'quot; href=Surat Ar-ra’du 29.2 MB          'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ar-ra'amp;#039;du: jumlah ayat 43, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 13'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ar-ra'amp;#039;du: jumlah ayat 43, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 13'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ar-ra'amp;#039;du: jumlah ayat 43, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 13'quot; href=
14.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ibrahim: jumlah ayat 52, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 14'quot; href=Surat Ibrahim 28.6 MB           'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ibrahim: jumlah ayat 52, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 14'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ibrahim: jumlah ayat 52, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 14'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ibrahim: jumlah ayat 52, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 14'quot; href=
15.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Hijr: jumlah ayat 99, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 15'quot; href=Surat Al-Hijr 24.2 MB           'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Hijr: jumlah ayat 99, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 15'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Hijr: jumlah ayat 99, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 15'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Hijr: jumlah ayat 99, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 15'quot; href=
16.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Nahl: jumlah ayat 128, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 16'quot; href=Surat An-Nahl 61.5 MB            'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Nahl: jumlah ayat 128, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 16'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Nahl: jumlah ayat 128, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 16'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Nahl: jumlah ayat 128, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 16'quot; href=
17.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Maryam: jumlah ayat 98, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 19'quot; href=Surat Maryam 32.4 MB           'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Maryam: jumlah ayat 98, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 19'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Maryam: jumlah ayat 98, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 19'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Maryam: jumlah ayat 98, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 19'quot; href=
18.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Thaha: jumlah ayat 135, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 20'quot; href=Surat Thaha 42.7 MB             'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Thaha: jumlah ayat 135, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 20'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Thaha: jumlah ayat 135, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 20'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Thaha: jumlah ayat 135, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 20'quot; href=
19.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Anbiya: jumlah ayat 112, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 21'quot; href=Surat Al-Anbiya 39.5 MB           'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Anbiya: jumlah ayat 112, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 21'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Anbiya: jumlah ayat 112, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 21'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Anbiya: jumlah ayat 112, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 21'quot; href=
20.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Haj: jumlah ayat 78, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 22'quot; href=Surat Al-Haj 42.9 MB              'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Haj: jumlah ayat 78, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 22'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Haj: jumlah ayat 78, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 22'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Haj: jumlah ayat 78, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 22'quot; href=
21.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Mu'amp;#039;minun: jumlah ayat 118, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 23'quot; href=Surat Al-Mu’minun 36.7 MB              'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Mu'amp;#039;minun: jumlah ayat 118, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 23'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Mu'amp;#039;minun: jumlah ayat 118, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 23'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Mu'amp;#039;minun: jumlah ayat 118, surat makkiyah, urutan dalam mushaf no. 23'quot; href=
22.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Nuur: jumlah ayat 64, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 24'quot; href=Surat An-Nuur 44.3 MB              'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Nuur: jumlah ayat 64, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 24'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Nuur: jumlah ayat 64, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 24'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Nuur: jumlah ayat 64, surat madaniyah, urutan dalam mushaf no. 24'quot; href=
23.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Furqaan: jumlah ayat 77, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 25'quot; href=Surat Al-Furqaan 28.6 MB               'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Furqaan: jumlah ayat 77, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 25'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Furqaan: jumlah ayat 77, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 25'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Furqaan: jumlah ayat 77, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 25'quot; href=
24.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Asy-Syu'amp;#039;araa: jumlah ayat 227, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 26'quot; href=Surat Asy-Syu’araa 48 MB                    'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Asy-Syu'amp;#039;araa: jumlah ayat 227, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 26'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Asy-Syu'amp;#039;araa: jumlah ayat 227, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 26'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Asy-Syu'amp;#039;araa: jumlah ayat 227, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 26'quot; href=
25.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Naml: jumlah ayat 93, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 27'quot; href=Surat An-Naml 39.4 MB                'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Naml: jumlah ayat 93, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 27'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Naml: jumlah ayat 93, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 27'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Naml: jumlah ayat 93, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 27'quot; href=
26.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Qashash: jumlah ayat 88, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 28'quot; href=Surat Al-Qashash 46.9 MB                  'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Qashash: jumlah ayat 88, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 28'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Qashash: jumlah ayat 88, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 28'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Qashash: jumlah ayat 88, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 28'quot; href=
27.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-'amp;#039;Ankabuut: jumlah ayat 69, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 29'quot; href=Surat Al-‘Ankabuut 32.5 MB                 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-'amp;#039;Ankabuut: jumlah ayat 69, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 29'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-'amp;#039;Ankabuut: jumlah ayat 69, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 29'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-'amp;#039;Ankabuut: jumlah ayat 69, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 29'quot; href=
28.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ar-Ruum: jumlah ayat 60, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 30'quot; href=Surat Ar-Ruum 28.6 MB                  'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ar-Ruum: jumlah ayat 60, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 30'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ar-Ruum: jumlah ayat 60, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 30'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ar-Ruum: jumlah ayat 60, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 30'quot; href=
29.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Luqman: jumlah ayat 34, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 31'quot; href=Surat Luqman 18.1 MB                     'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Luqman: jumlah ayat 34, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 31'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Luqman: jumlah ayat 34, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 31'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Luqman: jumlah ayat 34, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 31'quot; href=
30.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat As-Sajdah: jumlah ayat 30, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 32'quot; href=Surat As-Sajdah 12.9 MB                     'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat As-Sajdah: jumlah ayat 30, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 32'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat As-Sajdah: jumlah ayat 30, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 32'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat As-Sajdah: jumlah ayat 30, surat makkiyyah, urutan dalam mushaf no. 32'quot; href=
31.Surat Al-Ahzab 44.1 MB                    'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Ahzab: jumlah ayat 73, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no. 33'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Ahzab: jumlah ayat 73, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no. 33'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Ahzab: jumlah ayat 73, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no. 33'quot; href=
32.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Saba'amp;#039;: jumlah ayat 54, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 34'quot; href=Surat Saba’ 28.6 MB                   'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Saba'amp;#039;: jumlah ayat 54, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 34'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Saba'amp;#039;: jumlah ayat 54, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 34'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Saba'amp;#039;: jumlah ayat 54, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 34'quot; href=
33.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Faathir: jumlah ayat 45, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 35'quot; href=Surat Faathir 26.2 MB                   'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Faathir: jumlah ayat 45, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 35'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Faathir: jumlah ayat 45, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 35'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Faathir: jumlah ayat 45, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 35'quot; href=
34.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Yaasiin: jumlah ayat 83, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 36'quot; href=Surat Yaasiin 25.9 MB                    'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Yaasiin: jumlah ayat 83, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 36'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Yaasiin: jumlah ayat 83, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 36'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Yaasiin: jumlah ayat 83, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 36'quot; href=
35.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ash-Shaaffaat: jumlah ayat 182, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 37'quot; href=Surat Ash-Shaaffaat 36.6 MB                   'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ash-Shaaffaat: jumlah ayat 182, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 37'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ash-Shaaffaat: jumlah ayat 182, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 37'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ash-Shaaffaat: jumlah ayat 182, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 37'quot; href=
36.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Shaad: jumlah ayat 88, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 38'quot; href=Surat Shaad 27.2 MB                 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Shaad: jumlah ayat 88, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 38'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Shaad: jumlah ayat 88, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 38'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Shaad: jumlah ayat 88, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 38'quot; href=
37.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Az-Zumar: jumlah ayat 75, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 39'quot; href=Surat Az-Zumar 40 MB                    'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Az-Zumar: jumlah ayat 75, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 39'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Az-Zumar: jumlah ayat 75, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 39'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Az-Zumar: jumlah ayat 75, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 39'quot; href=
38.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ghaafir: jumlah ayat 85, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 40'quot; href=Surat Ghaafir 39.8 MB                   'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ghaafir: jumlah ayat 85, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 40'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ghaafir: jumlah ayat 85, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 40'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ghaafir: jumlah ayat 85, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 40'quot; href=
39.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Fushshilat: jumlah ayat 54, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 41'quot; href=Surat Fushshilat 28.3 MB                'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Fushshilat: jumlah ayat 54, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 41'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Fushshilat: jumlah ayat 54, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 41'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Fushshilat: jumlah ayat 54, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 41'quot; href=
40.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Asy-Syuura: jumlah ayat 53, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 42'quot; href=Surat Asy-Syuura 29.1 MB                'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Asy-Syuura: jumlah ayat 53, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 42'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Asy-Syuura: jumlah ayat 53, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 42'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Asy-Syuura: jumlah ayat 53, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 42'quot; href=
41.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Az-Zukhruf: jumlah ayat 89, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 43'quot; href=Surat Az-Zukhruf 30.7 MB               'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Az-Zukhruf: jumlah ayat 89, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 43'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Az-Zukhruf: jumlah ayat 89, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 43'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Az-Zukhruf: jumlah ayat 89, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 43'quot; href=
42.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ad-Dukhaan: jumlah ayat 59, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 44'quot; href=Surat Ad-Dukhaan 14.3 MB               'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ad-Dukhaan: jumlah ayat 59, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 44'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ad-Dukhaan: jumlah ayat 59, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 44'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ad-Dukhaan: jumlah ayat 59, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 44'quot; href=
43.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Jaatsiyah: jumlah ayat 37, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 45'quot; href=Surat Al-Jaatsiyah 16 MB                   'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Jaatsiyah: jumlah ayat 37, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 45'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Jaatsiyah: jumlah ayat 37, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 45'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Jaatsiyah: jumlah ayat 37, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 45'quot; href=
44.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Ahqaaf: jumlah ayat 35, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 46'quot; href=Surat Al-Ahqaaf 22.7 MB                 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Ahqaaf: jumlah ayat 35, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 46'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Ahqaaf: jumlah ayat 35, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 46'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Ahqaaf: jumlah ayat 35, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no. 46'quot; href=
45.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Muhammad: jumlah ayat 38, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no. 47'quot; href=Surat Muhammad 18 MB                       'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Muhammad: jumlah ayat 38, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no. 47'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Muhammad: jumlah ayat 38, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no. 47'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Muhammad: jumlah ayat 38, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no. 47'quot; href=
46.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Fath: jumlah ayat 29, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no. 48'quot; href=Surat Al-Fath 18.4 MB                 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Fath: jumlah ayat 29, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no. 48'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Fath: jumlah ayat 29, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no. 48'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Fath: jumlah ayat 29, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no. 48'quot; href=
47.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al Hujuraat: jumlah ayat 18, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.49'quot; href=Surat Al Hujuraat 12 MB                    'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al Hujuraat: jumlah ayat 18, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.49'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al Hujuraat: jumlah ayat 18, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.49'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al Hujuraat: jumlah ayat 18, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.49'quot; href=
48.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Qaaf: jumlah ayat 45, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.50'quot; href=Surat Qaaf 13.5 MB                'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Qaaf: jumlah ayat 45, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.50'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Qaaf: jumlah ayat 45, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.50'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Qaaf: jumlah ayat 45, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.50'quot; href=
49.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Adz-Dzaariyaat: jumlah ayat 60, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.51'quot; href=Surat Adz-Dzaariyaat 13.6 MB               'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Adz-Dzaariyaat: jumlah ayat 60, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.51'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Adz-Dzaariyaat: jumlah ayat 60, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.51'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Adz-Dzaariyaat: jumlah ayat 60, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.51'quot; href=
50.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ath-Thuur: jumlah ayat 49, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.52'quot; href=Surat Ath-Thuur 12 MB              'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ath-Thuur: jumlah ayat 49, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.52'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ath-Thuur: jumlah ayat 49, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.52'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ath-Thuur: jumlah ayat 49, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.52'quot; href=
51.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Najm: jumlah ayat 62, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.53'quot; href=Surat An-Najm 12.3 MB              'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Najm: jumlah ayat 62, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.53'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Najm: jumlah ayat 62, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.53'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Najm: jumlah ayat 62, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.53'quot; href=
52.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Qamar: jumlah ayat 55, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.54'quot; href=Surat Al-Qamar                               12.5 MB               'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Qamar: jumlah ayat 55, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.54'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Qamar: jumlah ayat 55, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.54'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Qamar: jumlah ayat 55, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.54'quot; href=
53.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ar-Rahmaan: jumlah ayat 78, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.55'quot; href=Surat Ar-Rahmaan 15.5 MB              'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ar-Rahmaan: jumlah ayat 78, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.55'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ar-Rahmaan: jumlah ayat 78, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.55'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Ar-Rahmaan: jumlah ayat 78, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.55'quot; href=
54.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Waaqi'amp;#039;ah: jumlah ayat 96, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.56'quot; href=Surat Al-Waaqi’ah 17 MB                 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Waaqi'amp;#039;ah: jumlah ayat 96, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.56'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Waaqi'amp;#039;ah: jumlah ayat 96, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.56'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Waaqi'amp;#039;ah: jumlah ayat 96, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.56'quot; href=
55.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Hadiid: jumlah ayat 29, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.57'quot; href=Surat Al-Hadiid 19.9 MB               'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Hadiid: jumlah ayat 29, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.57'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Hadiid: jumlah ayat 29, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.57'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Hadiid: jumlah ayat 29, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.57'quot; href=
57.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Hasyr: jumlah ayat 24, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.59'quot; href=Surat Al-Hasyr15.5 MB'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Hasyr: jumlah ayat 24, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.59'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Hasyr: jumlah ayat 24, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.59'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Hasyr: jumlah ayat 24, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.59'quot; href=
65.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Mulk: jumlah ayat 30, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.67'quot; href=Surat Al-Mulk11.1 MB'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Mulk: jumlah ayat 30, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.67'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Mulk: jumlah ayat 30, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.67'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Mulk: jumlah ayat 30, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.67'quot; href=
66.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Qalam: jumlah ayat 52, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.68'quot; href=Surat Al-Qalam11.3 MB'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Qalam: jumlah ayat 52, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.68'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Qalam: jumlah ayat 52, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.68'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Qalam: jumlah ayat 52, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.68'quot; href=
69.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Nuh: jumlah ayat 28, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.71'quot; href=Surat Nuh7.2 MB'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Nuh: jumlah ayat 28, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.71'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Nuh: jumlah ayat 28, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.71'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Nuh: jumlah ayat 28, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.71'quot; href=
70.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Jin: jumlah ayat 28, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.72'quot; href=Surat Al-Jin8.8 MB'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Jin: jumlah ayat 28, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.72'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Jin: jumlah ayat 28, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.72'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Jin: jumlah ayat 28, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.72'quot; href=
87.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Fajr: jumlah ayat 30, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.89'quot; href=Surat Al-Fajr5.3 MB'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Fajr: jumlah ayat 30, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.89'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Fajr: jumlah ayat 30, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.89'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Fajr: jumlah ayat 30, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.89'quot; href=
93.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat At-Tiin: jumlah ayat 8, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.95'quot; href=Surat At-Tiin1.5 MB'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat At-Tiin: jumlah ayat 8, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.95'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat At-Tiin: jumlah ayat 8, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.95'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat At-Tiin: jumlah ayat 8, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.95'quot; href=
95.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Qadr: jumlah ayat 5, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.97'quot; href=Surat Al-Qadr1.1 MB'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Qadr: jumlah ayat 5, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.97'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Qadr: jumlah ayat 5, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.97'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Qadr: jumlah ayat 5, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.97'quot; href=
103.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Fiil: jumlah ayat 5, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.105'quot; href=Surat Al-Fiil1.1 MB'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Fiil: jumlah ayat 5, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.105'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Fiil: jumlah ayat 5, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.105'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Fiil: jumlah ayat 5, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.105'quot; href=
106.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Kautsar: jumlah ayat 3, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.108'quot; href=Surat Al-Kautsar678.2 KB'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Kautsar: jumlah ayat 3, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.108'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Kautsar: jumlah ayat 3, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.108'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Kautsar: jumlah ayat 3, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.108'quot; href=
108.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Nashr: jumlah ayat 3, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.110'quot; href=Surat An-Nashr905.5 KB'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Nashr: jumlah ayat 3, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.110'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Nashr: jumlah ayat 3, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.110'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Nashr: jumlah ayat 3, surat madaniyyah, urutan dalam mushaf no.110'quot; href=
109.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Masad: jumlah ayat 5, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.111'quot; href=Surat Al-Masad1.1 MB'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Masad: jumlah ayat 5, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.111'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Masad: jumlah ayat 5, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.111'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Masad: jumlah ayat 5, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.111'quot; href=
110.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Ikhlaash: jumlah ayat 4, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.112'quot; href=Surat Al-Ikhlaash648.8 KB'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Ikhlaash: jumlah ayat 4, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.112'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Ikhlaash: jumlah ayat 4, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.112'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Ikhlaash: jumlah ayat 4, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.112'quot; href=
111.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Falaq: jumlah ayat 5, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.113'quot; href=Surat Al-Falaq891.2 KB'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Falaq: jumlah ayat 5, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.113'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Falaq: jumlah ayat 5, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.113'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat Al-Falaq: jumlah ayat 5, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.113'quot; href=
112.'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Naas: jumlah ayat 6, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.114'quot; href=Surat An-Naas1.2 MB'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Naas: jumlah ayat 6, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.114'quot; href=Download Materi: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Naas: jumlah ayat 6, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.114'quot; href=: 'lt;a class='quot;'quot; title='quot;Surat An-Naas: jumlah ayat 6, surat makiyyah, urutan dalam mushaf no.114'quot; href=
Advertisements

Information

This entry was posted on 27 July 2010 by in Islam.

Asmaul Husna

Waktu

Kalender Islam

%d bloggers like this: